Generalforsamling 2020

Vandværket afholder ordir generalforsamling mandag den 24. februar 2020 kl.19.00 i Sognehuset H.C. Andersens Vej 20, Næstved. 

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden, Anders Hillerup, senest den 1. februar 2020. 

Dagsorden for generalforsamlingen annonceres senere. Regnskabet for 2019 kan ses/printes fra vandværkets hjemmeside fra den 12. februar 2020. Alternativt kan regnskabet rekvireres hos vandværkets kasserer Gert Bigum fra samme dato.

Mød op, og gør din indflydelse gældende. Det er dit vandværk!

Årsaflæsning

Årsaflæsning sker ved fjernaflæsning af vandværket. Hvis du vil tjekke/afstemme dit forbrug, når årsopgørelsen kommer på din PBS-oversigt for marts måned 2020, bør du selv aflæse din måler den 31. december 2019, som vil være det tal der fremgår af din årsopgørelse fra vandværket. Er du ikke tilmeldt PBS-Betalingsaftale, vil du modtage din årsoversigt pr. post medio februar 2020.

Se info om generalforsamling 2020 her


Smedefirmaet V. Jørgensen A/S

har driftsansvaret for

Lille Næstved Vandværk

Ring 55 75 00 00

Se mere her

Persondatapolitik for Lille Næstved Vandværk