Log ind   |  
Forside Minimer

Andelsselskabet Lille Næstved Vandværk

blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 28. august 1934.

Lille Næstved Vandværk forsyner 2.451 forbrugsenheder (husstande og udlejningsejendomme) med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer. Fra vandværket udpumpes årligt ca. 250.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere.

Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vores driftsansvarlig straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind. 


 



                         

 

 

 

 

Copyright Rambøll Danmark A/S