AFTALE MELLEM BRUGER OG Lille Næstved Vandværk

Lille Næstved Vandværk web-stedet består af diverse websider der opretholdes af Lille Næstved Vandværk.

Lille Næstved Vandværk web-stedet bliver tilbudt til Dem under forudsætning af, De accepterer vores betingelser uden forbehold i henhold til nedenstående vilkår og betingelser. Dette gælder også betingelser der fremgår på andre sider af dette web-sted. Deres videre brug af Lille Næstved Vandværk web-stedet bekræfter derfor Deres accept på alle disse vilkår og betingelser.

ÆNDRINGER TIL VILKÅR FOR ANVENDELSE

Lille Næstved Vandværk forbeholder sig ret til at ændre vilkårene og betingelserne for hvordan Lille Næstved Vandværk web-stedet tilbydes, inkluderet men ikke begrænset til de afgifter/priser der måtte være forbundet ved brug af Lille Næstved Vandværk web-stedet.

GENVEJE TIL EKSTERNE WEB-STEDER

Lille Næstved Vandværk web-stedet kan indeholde genveje til andre web-steder ("Links"). Disse web-steder er ikke kontrolleret af Lille Næstved Vandværk og Lille Næstved Vandværk er af denne grund ikke ansvarlig for indholdet på disse web-steder, dette inkluderer uden undtagelse alle genveje til eksterne web-steder. Lille Næstved Vandværk er heller ikke ansvarlig for transmission af data fra de eksterne kilder/web-steder der refereres til fra dette web-sted. Dette gælder uden undtagelse alle former for datatransmission samt skadelig kode i form af vira med mere. Lille Næstved Vandværk tilbyder kun disse genveje til Dem som en bekvemmelighed. Inkluderingen af disse genveje antyder IKKE at, Lille Næstved Vandværk anerkender holdninger som disse web-steder eller dets operatører måtte fremstille.

MISBRUG OG ULOVLIG ANVENDELSE

Som betingelse af Deres brug af Lille Næstved Vandværk web-stedet, garanterer De Lille Næstved Vandværk at de ikke vil anvende Lille Næstved Vandværk web-stedet til formål der på nogen måde er ulovlige jf.. Dansk Lovgivning eller formål der måtte krænke disse vilkår for anvendelses af dette web-sted. De må under INGEN omstændigheder anvende  Lille Næstved Vandværk web-stedet på måder der måtte skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe Lille Næstved Vandværk web-stedet eller forstyrre andre brugeres besøg/arbejde med Lille Næstved Vandværk web-stedet. De må ikke skaffe adgang eller forsøge på at skaffe adgang til materiale der ikke med vilje er gjort tilgængeligt eller forsynet igennem Lille Næstved Vandværk web-stedet.

BRUG AF KOMMUNIKATIONS TJENESTER

Lille Næstved Vandværk web-stedet kan indeholde opslagstavler, chat områder, nyhedsgrupper, forums, brugersamfund, personlige hjemmesider, kalendere og/eller andre besked eller kommunikationsfaciliteter. Disse faciliteter er gjort tilgængelige så at De kan kommunikere med den større offentlighed eller med en gruppe (kollektivt, "Kommunikationstjenester"), De accepterer derfor kun at anvende kommunikationstjenesterne til at postere, sende og modtage beskeder og materiale der er ordentlig og relateret til den pågældende kommunikationstjeneste. De accepterer derfor ikke at:
 • Bagvaske, udnytte, chikanere, spankulere true eller på anden måde krænke retssikkerheden (så som retten til offentlig mening og privatlivets fred) for andre.

 • Publicere, postere, indlæse, distribuere eller udbrede nogen form for upassende, bespottelig, ærekrænkende, uanstændig, usømmeligt ulovligt emne, navn, materiale eller information.

 • Indlæse filer der indeholder software eller andet materiale der er beskyttet af intellektuel ejendomsret (eller af private og offentlige rettigheder), undtaget hvis de selv ejer eller kontrollere rettighederne, eller har speciel tilladelse hertil.

 • Indlæse filer der indeholder skadelig vira, korrupte filer eller andet lignende software der kan skade andres computere.
 • Annoncere, reklamere eller på anden måde forsøge at sælge eller købe varer eller tjenester for nogen som helst form for forretningsmæssig årsag, undtaget hvis sådan en kommunikationstjeneste specifikt tillader sådanne beskeder/annoncering.

 • Lede eller fremføre undersøgelser, afstemninger, konkurrencer, pyramide systemer eller kæde-breve.

 • Hente (downloade) enhver fil der er posteret af anden bruger i en kommunikationstjeneste hvor De enten kender til eller burde kende til, at disse filer ikke kan distribueres af hensyn til lovmæssige årsager.

 • Forfalske eller slette enhver forfatters tillæg, i form af lovlige og ordentlige artikler, navnebeskyttede betegnelser, varemærker eller andet materiale af oprindelig kilde der måtte være indeholdt i en indlæst fil.

 • Begrænse eller forhindre andre besøgende på web-stedet i brug eller nydelse af kommunikationstjenesterne.

 • Overtræde enhver regel om opførsel og etik eller andre retningslinier der kan være påkrævet fra en vilkårlig kommunikationstjeneste.

 • Indsamle eller på andre måder gemme oplysninger om andre, inklusive e-mail adresser uden deres samtykke.

 • Overtræde enhver gyldig lovgivning eller regulativ.
Lille Næstved Vandværk har ingen forpligtigelse til at overvåge kommunikationstjenesterne. Dog forbeholder Lille Næstved Vandværk sig ret til at gennemse og evaluere ethvert materiale der er indlagt/posteret i en given kommunikationstjeneste samt i fortrolighed at slette og fjerne materiale. Lille Næstved Vandværk forbeholder sig ret til at ekskludere eller forhindre Deres adgang til enhver eller alle kommunikationstjenester på ethvert tidspunkt, og uden besked herom samt uden oplysning om grundlaget for eksklusionen.

Lille Næstved Vandværk forbeholder sig ret til altid at kunne offentliggøre eller udlevere enhver oplysning som nødvendigt, for at kunne opretholde gyldig lovgivning, regulativer, retslig proces, forespørgsel fra stat og myndigheder, eller redigere, afvise indlæg eller fjerne enhver oplysning eller materiale, delvist eller fuldt uden oplysning herom Lille Næstved Vandværk.

Udvis altid forsigtighed når De udleverer personlige oplysninger der kan identificere Dem selv eller Deres børnog familie i alle kommunikationstjenester på dette web-sted. Lille Næstved Vandværk hverken godkender eller giver sit tilslutning til indhold, beskeder eller informationer der kan findes vores kommunikationstjenester. Af denne grund fralægger Lille Næstved Vandværk sig ethvert ansvar i forbindelse med kommunikationstjenesterne og enhver handling det måtte direkte eller indirekte være resulteret som følge af Deres deltagelse i enhver kommunikationstjeneste. Administratorer og udbydere er ikke autoriseret til at tale eller oplyse på vegne af Lille Næstved Vandværk, og deres synspunkter og holdninger reflekterer ikke nødvendigvist synspunkter og holdninger opretholdt af Lille Næstved Vandværk.

Materialer indlæst/posteret på en kommunikationstjeneste kan være omfattet af forbrugsbegrænsninger, reproduktion og/eller udbredelse. De er ansvarlig for at overholde sådanne begrænsninger hvis De henter materiale fra vores web-sted.

MATERIALE LEVERET TIL Lille Næstved Vandværk ELLER POSTERET VED ET AF Lille Næstved Vandværk WEB- STEDER

Lille Næstved Vandværk gør ikke krav på ejerskab af de materialer (inklusive tilbagemeldinger og forslag) De leverer, posterer, indrykker, indlæser eller sender til Lille Næstved Vandværk web-stedet eller en af vores associerede tjenester eller partnere. Hvis De leverer, posterer, indrykker, indlæser eller sender materiale til Lille Næstved Vandværk giver De øjeblikkeligt tilladelse til at, Lille Næstved Vandværk og dets associerede partnere samt underentreprenører kan anvende materialet i forbindelse med driften af deres Internet forretning inklusive, og uden begrænsning, rettighederne til at: kopiere, distribuere, opkræve afgift, sende og transmittere, fremvise i offentlighed, reproducere, redigere, oversætte, omformatere Deres materiale; og at kunne publicere Deres navn i forbindelse med materialet.

Ingen kompensation vil blive udbetalt i forbindelse med brugen af Deres materiale. Lille Næstved Vandværk forpligtiger sig IKKE til at postere eller anvende det materiale De har indsendt. Endvidere forbeholder Lille Næstved Vandværk sig ret til at fjerne ethvert materiale De har posteret til enhver tid og uden at informere Dem herom.

Ved at levere, postere, indrykke, indlæse eller sende materiale til Lille Næstved Vandværk web-stedet eller en af vores associerede tjenester eller partnere, garanterer De hermed at De ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til materialet som beskrevet i denne sektion inklusive, og uden begrænsninger, alle nødvendige rettigheder til at kunne levere, postere, indrykke, indlæse og sende materialet.

FORBEHOLD OG ANSVARSFRALÆGGELSE

INFORMATIONERNE, SOFTWARE, PRODUKTER, OG TJENESTER INKLUDERET ELLER TILGÆNGELIGE IGENNEM Lille Næstved Vandværk WEB-STED KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. ÆNDRINGER BLIVER PERIODISK TILFØJET TIL INFORMATIONERNE HERI. Lille Næstved Vandværk OG/ELLER DETS LEVERANDØRER KAN FORETAGE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER I Lille Næstved Vandværk WEB-STEDET PÅ ETHVERT TIDSPUNKT. RÅD OG VEJLEDNINGER SOM DE MÅTTE MODTAGE ELLER FÅ VIA Lille Næstved Vandværk WEB-STEDET BØR IKKE FØLGES ELLER TAGES ALVORLIGT NÅR DET DREJER SIG OM PERSONLIGE, MEDICINSKE, RETSLIGE ELLER ØKONOMISKE BESLUTNINGER, OG DE BØR RÅDFØRE DEM MED EN PASSENDE EKSPERT FOR SÆRLIG RÅDGIVNING TIL DERES SPECIFIKKE SITUATION.

Lille Næstved Vandværk OG/ELLER DETS LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI I FORBINDELSE MED TROVÆRDIGHED, NØJAGTIGHED, TILGÆNGELIGHED OG PUNKTLIGHED FOR DE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER DER MÅTTE VÆRE INDEHOLDT PÅ Lille Næstved Vandværk WEB-STEDET. LIGELEDES FRALÆGGER Lille Næstved Vandværk ALT ANSVAR OG UDEN BEGRÆNSNING, I FORBINDELSE MED DE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER DER MÅTTE VÆRE INDEHOLDT PÅ Lille Næstved Vandværk WEB-STEDET.

I DEN MAKSIMALE UDSTRÆKNING TILLADT AF GYLDIG DANSK LOVGIVNING, KAN Lille Næstved Vandværk OG/ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER STILLES TIL ANSVAR ELLER GØRES ERSTATNINGSPLIGTIG FOR SKADER DER MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET ELLER FORBUNDET DIREKTE ELLER INDIREKTE MED BRUG ELLER ASSOCIATION TIL DETTE WEB-STED.
HVIS DE UNDER NOGET OMSTÆNDIGHEDER DIREKTE ELLER INDIREKTE FINDER INDHOLDET AF DETTE WEB-STED UTILFREDSSTILLENDE ELLER MANGELFULDT BØR DE ØJEBLIKKELIGT OPHØRE MED AT ANVENDE OG BESØGE Lille Næstved Vandværk WEB-STEDET.

SERVICEKONTAKT : bigum@stofanet.dk

OPSIGELSE/ADGANGSBEGRÆNSNING

Lille Næstved Vandværk forbeholder sig ret til uden varsel at, opsige Deres adgang til Lille Næstved Vandværk web-stedet og de relaterede tjenester eller dele heraf. De som besøgende, bruger eller medlem af dette web-sted accepterer hermed at, nærværende aftale er beskyttet af Danske og Internationale Lovgivninger, dette inkluderer også regulativer og lovgivning inden for den Europæiske Union (EU). De som besøgende, bruger eller medlem af Lille Næstved Vandværk web-stedet er forpligtiget til at, opretholde ovenstående og gældende lovgivning. Overtrædelse af disse vil medføre eksklusion fra web-stedet og i værste fald retsforfølgelse.

OPHAVSRET OG INFORMATION OM VAREMÆRKER:

Alt indhold på Lille Næstved Vandværk web-stedet er: Copyright Rambøll Danmark A/S og/eller dets leverandører. Alle rettigheder forbeholdes.

VAREMÆRKER

Navne og produkter nævnt heri kan være registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Alle rettigheder der ikke specifikt er tildelt er forbeholdt.

Alle rettigheder forbeholders Lille Næstved Vandværk Copyright Rambøll Danmark A/S