Lille Næstved Vandværks vedtægter

Vedtægterne for Lille Næstved Vandværk, blev sidst ændret i 2010 på en ekstraordinær generalforsamling.

Se vandværkets vedtægter her (åbner i nyt vindue)

Vandværkets vedtægter gældende indtil 2010 var sidst blevet ændret i 1940.

Se tidligere gældende vedtægter her (åbner i nyt vindue)

Fælles regulativ

Næstved Byråd har vedtaget Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune.

Regulativet er trådt i kraft pr. 15. januar 2009, og er blevet opdateret i oktober 2015. Regulativet indeholder blandt andet bestemmelser om:

  • hvem der har ret til forsyning med vand fra vandværket
  • vandværkets forsyningsledninger, stikledninger og vandinstallationer
  • vandmålere og kontrol hermed
  • tryk og forsyningssikkerhed
  • vandspild
  • betaling af driftsbidrag og anlægsbidrag

Se regulativet her

Årsaflæsning

Årsaflæsning sker ved fjernaflæsning af vandværket. Hvis du vil tjekke/afstemme dit forbrug, når årsopgørelsen kommer på din PBS-oversigt for marts måned 2020, bør du selv aflæse din måler den 31. december 2019, som vil være det tal der fremgår af din årsopgørelse fra vandværket. Er du ikke tilmeldt PBS-Betalingsaftale, vil du modtage din årsoversigt pr. post medio februar 2020.

Se info om generalforsamling 2020 her


Smedefirmaet V. Jørgensen A/S

har driftsansvaret for

Lille Næstved Vandværk

Ring 55 75 00 00

Se mere her

Persondatapolitik for Lille Næstved Vandværk