Lille Næstved Vandværk
V/Formand Anders Hillerup
Edith Rodes Vej 74
4700 Næstved

Vedr. Drift, tilsyn og installationer: Kontakt V. Jørgensen på 5575 0000

Akutte uheld: V. Jørgensen på 5575 0000.

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Gert Bigum

Kontaktperson Tlf. email
Formand Anders Hillerup............. 2028 7210

Lnvv4700@outlook.dk

Næstformand Peter Falk...............

2834 4468

pefala@gmail.com

Kasserer Gert Bigum...............…..

2860 1752

bigum@stofanet.dk 

Bestyrelsesmedlem Caia Keis...…..

3070 4071

Caia@mail1.stofanet.dk 

Bestyrelsesmedlem Just Larsen....

2512 4924

Vandværkets smed V. Jørgensen.. 5575 0000  

Smedefirmaet V. Jørgensen A/S

har driftsansvaret for

Lille Næstved Vandværk

Ring 55 75 00 00

Se mere her

 

Persondatapolitik for Lille Næstved Vandværk