V. Jørgensen har driftsansvaret for Lille Næstved Vandværk

Lille Næstved Vandværk har indgået aftale med smedefirmaet V. Jørgensen om driften, hvilket betyder, at henvendelser vedr. vandforsyningen skal rettes til V. Jørgensen. 5575 0000.

Henvendelse vedr. opkrævninger og afregninger skal dog stadig som altid ske til enten formand eller kasserer.

Årsaflæsning

Årsaflæsning sker ved fjernaflæsning af vandværket. Hvis du vil tjekke/afstemme dit forbrug, når årsopgørelsen kommer på din PBS-oversigt for marts måned 2020, bør du selv aflæse din måler den 31. december 2019, som vil være det tal der fremgår af din årsopgørelse fra vandværket. Er du ikke tilmeldt PBS-Betalingsaftale, vil du modtage din årsoversigt pr. post medio februar 2020.

Se info om generalforsamling 2020 her


Smedefirmaet V. Jørgensen A/S

har driftsansvaret for

Lille Næstved Vandværk

Ring 55 75 00 00

Se mere her

Persondatapolitik for Lille Næstved Vandværk