Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand (valgt til bestyrelsen 24.2.2004)

Anders Hillerup

Edith Rodes Vej 74

4700 Næstved

Næstformand (valgt til bestyrelsen 26.2.2015)

Peter Falk

Fodbygårdsvej 10

4700 Næstved

Kasserer (valgt til bestyrelsen 27.2.1985)

Gert Bigum

Tværvej 3

4700 Næstved

Bestyrelsesmedlem (valgt til bestyrelsen 24.2.2004)

Caia Keis

Gustav Wieds Vej 28

4700 Næstved

Bestyrelsesmedlem (valgt til bestyrelsen 28.2.2008)

Just Larsen

Wesselsvej 40

4700 Næstved


Herudover har generalforsamlingen valgt:

Kritisk revisor (valgt 26.2.1987)

Jørgen Rasmussen (på valg i ulige år)

Johanne Korchs Vej 51

4700 Næstved

Kritisk revisor (valgt 23.2.1994)

Jens Rasmussen (på valg i lige år)

Wesselsvej 43

4700 Næstved

 
Bestyrelsessuppleant (valgt 26.2.2015)

Jan Bo Petersen

Årsaflæsning

Årsaflæsning sker ved fjernaflæsning af vandværket. Hvis du vil tjekke/afstemme dit forbrug, når årsopgørelsen kommer på din PBS-oversigt for marts måned 2020, bør du selv aflæse din måler den 31. december 2019, som vil være det tal der fremgår af din årsopgørelse fra vandværket. Er du ikke tilmeldt PBS-Betalingsaftale, vil du modtage din årsoversigt pr. post medio februar 2020.

Se info om generalforsamling 2020 her


Smedefirmaet V. Jørgensen A/S

har driftsansvaret for

Lille Næstved Vandværk

Ring 55 75 00 00

Se mere her

Persondatapolitik for Lille Næstved Vandværk