Log ind   |  
Vandkvalitet Minimer

Hårdhed 
Drikkevandet i Lille Næstved Vandværks forsyningsområde betegnes som hårdt vand, det vil sige ca.16-18 odH. 

 

Vandkvalitet

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

Vandet fra Lille Næstved Vandværk, både råvand og drikkevand analyseres i henhold til et analyseprogram fastsat af de offentlige myndigheder. Vandværkets kontrolplan for 2013 - 2017 kan ses her.

Analyserne foretages af Eurofins Danmark, og analyseresultaterne sendes til vandværket, tilsynsmyndighederne og embedslægen.

Link til analyser på hjemmesiden:

Copyright Rambøll Danmark A/S